Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ УКРАЇНИ

Дана Політика конфіденційності, далі – Політика, діє у відношенні обробки персональних даних, які може отримати ФОП Дзарасова О.О. від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на основі Конституції України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297- VI (надалі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЕС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, надалі – GDPR) та іншого Європейського законодавства (що застосовується) про захист даних, спільно іменоване надалі – Законодавство. Дана Політика конфіденційності розроблена, що розповісти Вам:

 • Що таке персональні дані;

 • Які Ваші персональні дані ми збираємо;

 • Як и чому ми їх використовуємо;

 • Кому ми передаємо Ваші персональні дані;

 • Як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;

Ми обробляємо Ваші персональні дані тільки у випадку, якщо виконана одна з умов, вказаних в статті 6 GDPR, у тому числі, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;

 • Обробка необхідна з метою надання Вам послуг;

 • Така обробка вимагається законодавством країн, де ви знаходитися.

Ми дійсно серйозно відносимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, що звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов’язується прийняти всі заходи для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомими. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності з вимогами діючого Законодавства и виключно при наявності законних підстав на таку обробку. Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних и визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є «контролером персональних даних» для цілей GDPR так іншого європейського законодавства (що застосовується) про захист даних, а також «власником персональних даних» у розумінні Закону.

 1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних – це так названі «чутливі» персональні дані, які можуть нанести шкоду суб’єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середі проживання, або можуть привести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичні та релігійні погляди, про членство в профспілках, про стан здоров’я, сексуальне життя, біометричні та генетичні дані. В термінології українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних;

Субєкт персональних даних – це фізична особа, до якого відносяться персональні дані та які по цим персональним даним можна ідентифікувати, або які вже ідентифіковано.

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також надалі ми, нами, нас, нам) – ФОП Дзарасова О.О.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Розповсюдження персональних даних – дія з передачі відомостей про фізичну особу зі згоди суб’єкта персональних даних;

Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації по обробці цих даних, дії по їх захисту, а також дії по наданню часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, які пов’язані з персональними даними або у відповідності з законодавством України.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо чи побічно ідентифікувати особу.

Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до даної Політики у власних інтересах для підвищення своєї кваліфікації або навичок як фінансового спеціаліста, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі http://nayada.dp.ua/ за допомогою мережі Інтернет.

Онлайн-сервіс – сервіс, який належить Адміністрації і розташований за адресою http://nayada.dp.ua/, призначений для ознайомлення цільової аудиторії з продукцією, просування та замовлення продукції ТМ «Наяда»;

Політика – дана Політика конфіденційності, знаходиться за адресою http://nayada.dp.ua/

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства. В межах даної Політики Контролером персональних даних є ФОП Дзарасова О.О.

Процесор персональних даних – це фізична чи юридична особа, яка на підставі інструкції (вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства;

 1. Загальні положення 1. Політика застосовується у відношенні всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами у процесі використання Вами онлайн-сервісу. Дана Політика розповсюджується на персональні дані, отриманні як до, так і після введення в дію даної Політики.

 2. Цілі Політики полягають в доведенні до Вас необхідної інформації, яка дозволяє оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки та забезпечення безпеки.

 3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, у тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку свої персональних даних у відповідності з даною Політикою.

 4. У випадку незгоди з умовами даної Політики, ви зобов’язані припинити використання онлайн-сервіс.

 5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у законодавстві.

 6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль для підтримки таких даних у актуальному стані, та не порушує права третіх осіб.

 7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, що передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних та в рамках Законодавства.

 8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов'язання з інформування суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування під час укладання договору з суб'єктом персональних даних та/або при отримання згоди на таку передачу несе Користувач, який передав персональні дані.

 9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом захисту даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.

 10. Ця Політика діє стосовно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача під час використання ним онлайн-сервісу, а також під час виконання Адміністрацією будь-яких угод та договорів з Користувачем.

 11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

 12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що відбулися у зв'язку з обробкою ним персональних даних, якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила настання таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто віком до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб, молодших 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань опрацьовує персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті http://nayada.dp.ua/ та зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання вибраної Вами послуги, отримання інформаційного розсилання або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не зазначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання чи розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.

4. Підстави та мета обробки персональних даних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

2) укладання та виконання договору, однією з сторін, якою є суб'єкт персональних даних або той, що укладений на користь суб'єкта персональних даних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору на вимогу суб'єкта персональних даних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

4.2. Метою обробки персональних даних є:

здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України та GDPR;

збору, зберігання та обробки персональних даних, отриманих в онлайн-сервісі в межах Закону та GDPR;

для надсилання Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції щодо послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервісу.

ідентифікація суб'єкта персональних даних під час використання онлайн-сервісу;

зв'язок із суб'єктом персональних даних у разі потреби, у тому числі, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;

покращення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та покращення якості обслуговування;

підвищення професійних навичок та кваліфікації Користувача;

проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

виконання Адміністрацією договірних та інших зобов'язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами на користь Користувача.

5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей та способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо опрацювання персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, наперед визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, що заздалегідь визначені та заявлені при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку та обсягу персональних даних, що обробляються, а також способів обробки персональних даних, що заявлені цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимості обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних, точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

5.1.8. Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями, що несумісні між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

5.1.10. Персональні дані, що обробляються, підлягають знищенню або знеособленню по досягненню цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких Нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною чи іншою метою без подальшого повідомлення, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією з статистичних чи інших дослідницьких цілей за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних чи світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних щодо здоров'я, статевого життя, біометричних та генетичних даних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється за дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Терміни обробки персональних даних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше, ніж це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких минув, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений Законом. Персональні дані, що обробляються підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких Нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання Наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони не могли бути пов'язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо скористатися цією інформацією без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті працівники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службових (трудових) обов'язків. Доступ інших працівників може бути наданий виключно у передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках:

- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

передача передбачена українським чи іншим відповідним законодавством у межах встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

7.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обробляються Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1. Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.

8.3. Обмін персональними даними під час їхньої обробки в інформаційних системах здійснюється по каналам зв'язку, захищеними технічними засобами захисту інформації.

8.4. Під час обробки персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних та (або) передачу їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;

своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, внаслідок якої може бути порушено їхнє функціонування;

можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих та знищених унаслідок несанкціонованого доступу до них;

постійний контроль рівня безпеки персональних даних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує такі вимоги законодавства України у сфері персональних даних:

вимоги конфіденційності персональних даних;

вимоги щодо забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;

вимоги щодо забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням вживання) заходів щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних);

вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, спотворення, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних;

інші вимоги Закону.

8.7. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законодавством у сфері персональних даних від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам потрібна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше, ніж потрібно для необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу та програми для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на свій розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбезпечніші та перевірені шляхи передачі таких даних.

8.8. Cookies та інші технології відстеження.

Cookies — це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам'ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookie самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження у нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або рекламних цілей. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

Повідомляємо, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookie, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб'єкта персональних даних

9.1. Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.3. Доступ до своїх персональних даних.

9.1.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, та які саме.

9.1.5. Пред'являти мотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

9.1.6. Подавати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.

9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8. Звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.

9.1.10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.12. Ознайомитись із механізмом автоматичної обробки персональних даних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

9.1.15. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

9.2. Інші права суб'єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Окрім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1. Право на інформацію.

Ми готові надавати суб'єктам даних інформацію про те, які їх персональні дані ми обробляємо.

Якщо Ви бажаєте дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію в будь-який час, у тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти у статтях 13 та 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що у випадку, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або у разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, який посвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки на адресу місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

Ми опрацюємо запити в найкоротший термін, але водночас просимо пам'ятати, що надання повної та законної відповіді щодо персональних даних — це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних про Вас

Якщо Ви виявите, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі шляхом особистої явки на адресу місця знаходження Адміністрації.

У деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші особисті дані. Зокрема, таким випадком може бути випадок, коли Ваші особисті дані вже були використані в процесі виконання контракту і/або вони містяться в податковому документі, який був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

9.2.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

Якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна припинити будь-коли. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, що їх обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов'язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

Так само і в цьому випадку, з метою безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, у тому числі безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

10. Місце зберігання персональних даних

Адміністрація має велику базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо захищений сервер, який розташований за фактичною адресою компанії, а також у хмарному сховищі на серверах ukraine.com.ua

11. Зміна політики конфіденційності

11.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати онлайн-сервіс http://nayada.dp.ua/, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

12. До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних даних

12.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту та обробки персональних даних, Ви можете звертатися до ФОП Дзарасової Олени Олександрівни, E-mail:nayada77@ukr.net , поштова адреса: м. Кам’янське, вулиця Енергетиків,2-а, 51918.

Обов'язково вказуйте у всій кореспонденції ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також докладні запитання, зауваження, скарги або вимоги.

12.2. Адміністративний орган захисту персональних даних в Україні — це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звертатися до нього зі скаргами чи пропозиціями, якщо вважаєте, що порушено Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних.